Loading...

Elk jaar dient u aangifte te doen van de inkomstenbelasting. De belangrijke factor hierbij is dat het correct dient te worden ingevuld, vóór de gestelde datum van 1 april. SENS kan u hulp bieden bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Met de wetenschap die wij hebben, zorgen wij ervoor dat u het hoogst mogelijke
rendement krijgt.

Zorgtoeslag

Het komt voor dat een zorgtoeslag onjuist is bepaald, waardoor u of geld dient terug te betalen of geld te weinig heeft ontvangen. SENS biedt u hulp bij het bijhouden en controleren van de jaarlijkse zorgtoeslag, zodat deze zo correct mogelijk is.

Huurtoeslag

Om zeker te weten of u als huurder van een woning recht heeft op huurtoeslag, kan SENS u van dienst zijn met het vaststellen hiervan. In het geval dat u recht heeft op huurtoeslag vragen wij dit aan. Daarnaast wijzigen wij op basis van uw eventuele nieuwe woonsituatie het bedrag van de huurtoeslag.

Hulp bij bezwaar-beroepschriften

Soms komt u achter een besluit van de belastingdienst die u niet zint. Dan kunt u bezwaar aantekenen. Echter kan dit lastig zijn, omdat er rekening moet worden gehouden met de juiste gang van zaken. Met de kennis van SENS worden uw bezwaar- en beroepschriften op de juiste manier opgesteld.

Wijzigen van de voorlopige teruggave

De voorlopige teruggave zorgt ervoor dat mensen die veel belasting betalen en grote vaste aftrekposten hebben, niet tot het einde van het jaar hoeven te wachten om het geld terug te ontvangen. In plaats daarvan wordt het bedrag maandelijks terug gestort door de belastingdienst. Indien u een koophuis heeft en een maandelijks bedrag betaald aan hypotheekrente, kunt u hiervoor in aanmerking komen. Ook hierbij geldt dat als uw situatie is gewijzigd, de voorlopige teruggave ook dient te worden gewijzigd. SENS zorgt ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons. Wij staan klaar voor u.

Contact